POLITYKA PRYWATNOŚCI

WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, które mogą być gromadzone podczas odwiedzin naszej strony. Odnosi się to tylko do danych przetwarzanych na tej stronie i nie ma zastosowania do innych witryn internetowych.

Właścicielem niniejszej strony jest:

Poniższa Polityka Prywatności została opracowana w celu informowania klientów i odwiedzających naszą stronę o tym w jaki sposób ich dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób podczas przeglądania tej witryny.

Poniższa Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Istnieje możliwość,że niniejsze ustalenia będą zmodyfikowane lub uaktualniane w przyszłości.

Aktualizacja może dotyczyć kluczowych lub pomniejszych modyfikacji. Istotne zmiany mogą mieć wpływ na prawa i obowiązki użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. jeśli opracujemy nowy cel przetwarzania danych lub uruchomimy nową usługę na naszej stronie internetowej).

Z drugiej strony, jeżeli będziemy zmuszeni dokonać poprawek w kwestiach gramatycznych lub językowych, wówczas mogą wystąpić drobne zmiany, które nie będą miały jednak wpływu na Twoje prawa i obowiązki dotyczące przetwarzania danych personalnych.

Jeśli pojawią się zasadnicze modyfikacje, zostaniesz odpowiednio powiadomiony z wyprzedzeniem, abyś mógł poświęcić czas na ich zweryfikowanie zanim zostaną wprowadzone w życie.

DANE OSOBOWE

Odwiedzając naszą stronę zgadzasz się na przetwarzanie dwóch typów swoich danych osobowych:

 • Twoich danych dotyczących identyfikacji elektronicznej oraz informacji o tym w jaki sposób korzystasz z usług naszych stron partnerskich. Dane identyfikacji elektronicznej dotyczą czasu i daty poszczególnych wejść na naszą stronę, adresu IP użytkownika, rodzaju przeglądarki, z której skorzystałeś, aby uzyskać dostęp do naszej witryny internetowej, systemu operacyjnego jakiego obecnie używasz, unikalnych identyfikatorów urządzeń oraz informacji o Twojej sieci komórkowej.
 • Informacje o Twoich interakcjach z naszymi stronami partnerskimi dotyczą Twoich wizyt na tych stronach, rejestracji oraz udziału w grach w witrynach naszych partnerów. Powyższe informacje są przetwarzane na tzw. poziomie zagregowanym (zgrupowane wspólnie wraz z podobnymi informacjami zebranymi od innych użytkowników) i nie mogą być one powiązane z Twoją tożsamością.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE (PODSTAWY PRAWNE)

Tzw. uzasadniony interes polega na przetwarzaniu Twoich danych osobowych co ma na celu zwiększenie efektywności naszego produktu jak również poprawę jakości świadczonych przez nas usług. Wykorzystujemy tego typu dane do pomiaru aktualnej skuteczności kampanii reklamowych, które są realizowane na naszej stronie. Ponadto, generowane informacje, które zostały zgromadzone podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, są również wykorzystywane ażeby poprawić ogólny komfort użytkowania witryny oraz w celu adaptacji i udoskonalania treści na naszej stronie jak również jej zabezpieczenia i utrzymania funkcjonalności oraz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom.

Adres IP, którego używasz przetwarzamy w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy naszym serwerem a Twoim urządzeniem, jak również w celu określenia przybliżonej geolokalizacji użytkownika, która dalej może być wykorzystywana do personalizacji usług. (np. w celu zaproponowania stosownych treści w preferowanym przez Ciebie języku oraz treści powiązanych z grami hazardowymi, które są legalne w Twoim kraju). Informacje te wykorzystujemy również do celów analitycznych (np. do obliczania ilu gości odwiedzających naszą stronę pochodzi poszczególnych krajów/regionów).

BPrzetwarzanie danych o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego korzystasz, jest niezbędne do zapewnienia Ci ciągłego świadczenia naszych usług. Możemy również potrzebować tego typu danych, aby rozwiązywać ewentualne problemy techniczne.

Jesteśmy również uprawnieni do przetwarzania danych o Twoich działaniach podejmowanych na stronach naszych partnerów. Tego typu informacje są pogrupowane z innymi analogicznymi danymi. Pomaga nam to w tworzeniu statystyk dotyczących korzystania z naszych usług. Jest to ważne z punktu prawnie uzasadnionego celu, jakim jest obliczanie naszych dochodów.

Jak używamy plików cookie?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka będzie otrzymywać od nas pliki cookie. Używając ‘ciasteczek’ staramy się zapewnić Tobie i innym użytkownikom możliwie jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z naszej witryny. Ponadto używanie plików cookie daje nam możliwość poprawy funkcjonalności naszej strony, promocję naszych produktów oraz dostarczanie treści od podmiotów trzecich. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego jak korzystamy z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie.

Jak chronimy Twoje dane

Regularnie dbamy o to, aby Twoje dane były aktualizowane i bezpiecznie przechowywane. Aby osiągnąć ten cel stosujemy wszelakie środki techniczne i organizacyjne tak aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub bezprawną utratą, zmianą, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, nielegalnym użyciem, potencjalnym naruszeniem oraz przed wszystkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych.

W oparciu o potrzeby biznesowe i wymogi bezpieczeństwa wdrażamy ograniczenia kontroli dostępu do udzielonych nam informacji na Twój temat. Dostęp do Twoich danych personalnych mają tylko przeszkoleni i upoważnieni do tego pracownicy i jest to niezbędne abyśmy mogli we właściwy i rzetelny sposób przetwarzać powierzone nam dane osobowe.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 • Prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych
 • Prawo do korygowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne
 • Prawo do upominania się o usunięcie gromadzonych przez nas informacji na Twój temat
 • Prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu i przetwarzaniu Twoich danych personalnych
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania i korzystania przez nas z Twoich danych osobowych
 • Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa są naruszane

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub jeśli chcesz wysłać do nas zapytanie dotyczące tych praw, możesz skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem

Możesz również skontaktować się Duńską Agencją Ochrony Danych: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K.

PODMIOT DANYCH I ADMINISTRATOR DANYCH

Niezwykle ważne jest również, ażebyś jako użytkownik naszej strony internetowej, w pełni zrozumiał swoją rolę w procesie przetwarzania danych, który oparty jest na stosownych przepisach o ochronie danych, tj. Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tej witrynie dotyczy Twoich personaliów, jesteś nazywany dalej podmiotem danych i jako taki masz prawo do korzystania z określonych praw człowieka gwarantowanych przez odpowiednie przepisy UE dotyczące ochrony danych. Powyższe prawa zostały przedstawione i wyjaśnione w kolejnej części niniejszego oświadczenia.

Zgodnie z RODO, administratorem danych jest podmiot, który określa cele, warunki i sposoby przetwarzania danych osobowych. Biorąc pod uwagę, że sprawujemy kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi (określamy cele i sposoby ich przetwarzania) jesteśmy uznawani za administratorów danych. Bycie administratorem danych daje nam możliwość przetwarzania informacji nam udostępnionych, ale zobowiązuje nas również do ich ochrony w sposób regulowany przez stosowne przepisy o ochronie danych.

ODBIORCA ZEWNĘTRZNY (podmioty trzecie)

Możemy być również zobligowani do udostępniania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Podmioty te pomagają nam świadczyć i rozwijać nasze usługi (np. dokonywanie analiz, konserwacji, marketingu, rozwoju, polepszaniu funkcjonalności).W ramach RODO podmioty trzecie, które przetwarzają Twoje dane personalne przejmuje rolę przetwórcy tychże danych. W razie konieczności podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełniania powierzonych im przez nas zadań. Wyżej wymienione podmioty są zaangażowane w proces przetwarzania informacji o użytkowniku zgodnie z odpowiednimi umowami o ochronie danych. Umowy te są sformułowane tak ażeby chronić Twoje dane personalne. Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym. Jesteśmy zobowiązani do nie przekazywania informacji, które nam powierzyłeś, żadnej organizacji ani żadnemu innemu krajowi, chyba że zastosowana będzie odpowiednia kontrola, zapewniająca bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Twoje dane personalne mogą być udostępniane władzom publicznym i organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, jeżeli jest to konieczne, wymagane lub dozwolone przez prawo.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOD)

Jeżeli przekażemy Twoje dane osobowe odbiorcy zarejestrowanemu w tzw. “kraju trzecim” (tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), upewnimy się, że Twoje personalia zostaną stosownie i bezpiecznie przetransferowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Istnieją trzy kategorie odbiorców z “krajów trzecich”, do których możemy przekazywać Twoje dane:

 • Odbiorca z siedzibą w USA. W tym przypadku przekażemy Twoje dane w sposób określony przez mechanizm Tarczy Prywatności UE-USA , który gwarantuje to, że Twoje dane personalne dostarczane do USA są chronione w sposób zatwierdzony przez UE. Więcej informacji na temat działania Tarczy Prywatności UE-USA możesz znaleźć tutaj.
 • Państwa, które dysponują odpowiednim poziomem ochrony danych, zatwierdzonym przez Komisję Europejską. O państwach, które posiadają odpowiedni i usankcjonowany poziom ochrony możesz dowiedzieć się więcej tutaj.
 • Odbiorca z kraju, który według Komisji Europejskiej, nie posiada odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takim przypadku będziemy stosować umowy o ochronie danych osobowych przy użyciu tych samych standardów, które obowiązują w EOG, oraz będziemy wdrażać stosowne zabezpieczenia zgodnie z definicją obowiązującego prawa o ochronie danych a w szczególności rozporządzenia RODO.